Sulgpalli hooaja alustuseks

2007/2008 hooaja lõpus võis öelda, et tööd oli tublisti tehtud.
Meenutuseks, et Nõo sulgpallurid võitsid 2008. a Eesti noorte meistrivõistlustelt viis kulda ja kaksteist medalikohta. Tartu linna kolm klubi kokku neli kulda ja Tallinna linn seitse kulda.

Välismaa turniiridel võistlemise põhjal võib aga öelda, et tuleks veelgi rohkem tööd teha. Treeningud ongi nagu tööharjumuse proovikivi, kas ma suudan viis korda nädalas treeningutel tööd teha, kuigi nagu otsest kohustust ju ei oleks.

Nõo Sulgpalliklubi osales maipühade ajal Varbergi (Rootsi) kümne riigi osalusega noorteturniiril. Võistlusreisi toetas ka Tartumaa Kultuurkapital. Ei käinud me seal kogemusi omandamas, vaid võistlused kinnitasid seda, kui tahad olla parimate hulgas, siis nõuab see eelkõige pühendumist.
Rootsis ja Taanis on sadu noorteklubisid, nii et niisama lihtsalt etteotsa ei saa sattuda.

Varbergi turniir näitas, et sihi(ku)d tuleb seada kõrgemale ja kaugemaleKinnitust leidis ka mõte, et tuleb mängijatega eraldi vestelda ning arutada edaspidiseid plaane.
Vestlusest selgus, et erilisi takistusi sporditegemiseks pole, sealhulgas ka majanduslikku. Mängijate kulutused suurenevad tunduvalt seoses tulemuste paranemisega – mängujalanõud, reketid, võistlusriided, osavõtumaksud, välisturniiride kulud jne. Praeguste paremate 14.-15. aastaste mängijate lastevanemate panus võistlusspordile tuleb ligi 12-15 tuhat krooni hooaja kohta. On see investeering? Arvan, et lapsevanem peab seda investeeringuks, sest tõsine sporditegemine annab eluks ka hea läbilöögivõime.

Vestlustest selgus, et treeningutel soovitakse tegelda mängutehnika elementide lihvimisega ja ollakse nõus treeningkoormuste tõstmisega. Rõõmustas ka see, et valdav enamus soovib peale põhikooli lõpetamist jätkata õpinguid Nõo koolis, seega peaks säilima treeninggrupp, kellega edasi tööd teha. Ollakse rahul ka treeninggrupi sisekliimaga ja suheldakse omavahel ka väljaspool treeningaegu. Õppeedukus on ka kõigil korras, on palju nelja-viielisi treenijaid.

Enamus otsustas sel aastal treenida ka suvekuudel, see toob klubile muidugi lisakulutusi (sulgpallid, saaliüür), aga loodame et mängutase tõuseb. Treeninglaagrisse on sel suvel kutsutud 28 mängijat.

Uue spordihoone avamisega seoses oli võimalus võtta sügisel uus algajate treeningrühm harjutama. Seoses sellega mõningad asjaolud täiesti üllatasid. Laste keskendumisvõime on tublisti langenud, kas selle tingib Eesti õppekava suured nõudmised lastele, et ta ei suuda enam palju rohkemat vastu võtta. Massiline järelvastamine on jõudnud ka gümnaasiumi osasse. Miks?
Kuigi endal peaks olema  juba sulgpalli õpetamise kogemusi, tundub, et praeguse vanema treeninggrupi mängijatel olid harjutustest arusaamisega (käeline tegevus) palju väiksemad probleemid. Miks? Võib-olla on need lihtsalt minu nägemused?

Möödunud hooajal suurenes sulgpalliga tegelevate noorte arv jõudsalt ja ka harrastajad ei mahtunud talvel enam väljakutele ära, ning tuli uusi saaliaegu juurde anda.

Ilusat suve jätku Nõo valla rahvale Nõo Sulgpalliklubi poolt!

Facita Mööbel
Facita mööbel ja Nõo Sulgpalliklubi alustasid uuest hooajast koostööd.
Eesmärk - aidata kaasa klubi parematele sportlikele saavutustele.
Uuri lähemalt: www.facita.ee

Aitäh Nõo mängijate poolt!


Permalink Leave a comment

Leave a Reply

Popular Posts

Categories

Contributors

Blogger news

Archives

Blogroll

Powered by Blogger.